Production line for manufacturing of the
Repairman fixes electronic equipment in
Militära flygplan
kommunikations~~POS=TRUNC
Shot of Sterile Pharmaceutical Manufactu

Produktion

När orosmolnen hopar sig för våra kunder finns olika lösningar.

Produktion/produktionsstöd

Tillverkning

Tillverkning i egna eller i kundens lokaler.

Produktionsoperatör

Få hjälpen ni behöver med våra kvalificerade produktionsoperatörer vid korta uppdrag.

Konsult

Konsulter för hela eller delar av produktionsprojektet.

Hyra & låna instrument

Låna eller hyr mätinstrument av oss.

Se lista på instrument här.

Några frågor eller tankar?

Vi är alltid glada att hjälpa till!

© 2021 Oplana AB / Torshamnsgatan 28A / 164 40 Kista tel 08-50854900 / 08-50854901 email info@oplana.se