Oplana lanserar nu ett trainee-koncept. Ungdomar till produktion!

Läs våra annonser innan du söker!

Oplana: ett rekryterings- och konsultbolag som även har egen tillverkning och utbildning. Affärsidén är att på ett innovativt och okonventionellt sätt bidra till att lösa industrins alltmer komplexa utmaningar och resursbehov.

I vårt DNA ligger att alltid med ett reko och personligt agerande uppnå resultat. Oplana ser en ökad efterfrågan av rekryteringstjänster från både befintliga och nya kunder inom försvar, medicinteknik och telekom.

Oplana har sitt ursprung från industrin och vi är själva produktionsmänniskor. Vi ställer befintliga tillverkningsresurser, utrustning samt personal till kunders förfogande i egna eller kundens lokaler.

Oplanas rekryteringsfilosofi bygger på individens engagemang och vilja. Rekryteringen bygger främst på det egna nätverket. Vi ser en trend i att arbeta från eget företag och vår framtidssyn och önskan är att många väljer att kontakta Oplana för nya uppdrag.

August 26, 2019

May 5, 2017

May 4, 2017

May 4, 2017

Please reload

Detta händer just nu:

Vill du jobba som konsult för oss? Skicka CV och personligt brev till oss! För oss är engagemang viktigare än var du har jobbat!

Change File
stödjer pdf, docx, doc

Något att säga om oss? Skriv det i rutan nedanför!

Ge oss en utmaning!

Här gäller PPR!

(Pang På Rödbetan)

Telefon: 08-508 549 00/01

Adress: Torshamnsgatan 28A

164 40, Kista